Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Naukowcy proponują nowy sposób uzyskania paliwa

Organiczne odpady, powstające przy produkcji biodiesla, można przekształcić w odnawialny dodatek do benzyny, wykorzystując promieniowanie odpadów radioaktywnych. O takim rozwiązaniu informują naukowcy w piśmie “Communications Chemistry”.


© Portal Spożywczy 2021-12-03 23:16:11