Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mars zobowiązuje się osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych

Firma Mars Inc. przyjęła nowe zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych (GHG) w całym swoim łańcuchu wartości do roku 2050.


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:26:41