Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Atlanta Poland nie zmienia prezesa

Zarząd Atlanta Poland S.A. poinformował, że 18 listopada 2021r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Piotra Bielińskiego do zarządu na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

Atlanta nie zmienia prezesa

Zarząd Atlanta Poland S.A. poinformował, że 18 listopada 2021r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Piotra Bielińskiego do zarządu na okres kolejnej 3 letniej kadencji powierzając mu funkcję prezesa zarządu.

Piotr Bieliński. Kim jest prezes Atlanta Poland?

Piotr Bieliński ukończył studia MBA na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and Project Management), jest również absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowości o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której rozpoczął pracę w styczniu 2008r. i kolejno pełnił następujące funkcje: Referent ds. handlu zagranicznego, Specjalista ds. handlu zagranicznego, Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego, Kierownik ds. eksportu, Dyrektor Eksportu.© Portal Spożywczy 2022-01-18 12:17:32