Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Intermarche podaje wyniki finansowe i ocenia restrukturyzację

Spółka SCA PR Polska zanotowała w 2020 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1 869 030 tys. zł. Starta netto to 46 689 tys. zł.

Spółka SCA PR Polska została założona we wrześniu 1997 roku i jest centralą zakupową sieci sklepów spożywczych Intermarche w Polsce.

Intermarche: Bilans

Bilans spółki na koniec grudnia 2020 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 405 966,00 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2020 roku wyniosły 1 869 030 tys. zł i nieznacznie wzrosły w stosunku do 2019 roku tj. o 29 105 tys. zł. Spółka odnotowała nieznaczny wzrost obrotów w efekcie skutecznej restrukturyzacji w latach poprzednich i w roku bieżącym.

W roku 2020 firma zrealizowała stratę netto w wysokości 46 689 tys. zł., niemniej jednak budżety na lata następne przewidują w perspektywie kilku lat realizację dodatnich wyników, przede wszystkim w efekcie będącego w fazie końcowej procesu restrukturyzacji w spółce, którego celem jest osiągnięcie dodatniej rentowności oraz ponownej ekspansji geograficznej sieci Intermarche na rynku krajowym.
Działalność spółki jest finansowana przede wszystkim kredytem kupieckim oraz finansowana i wspierana przez udziałowca ITM Polska Sp. z o.o.

Zamknięcia i otwarcia

Na początku roku 2020 spółka współpracowała z 204 sklepami Intermarche w tym 4 partnerskie i 163 sklepami Bricomarche i 6 składów budowlanych. Na koniec roku 2020 liczba funkcjonujących sklepów wynosiła odpowiednio 197 IM w tym 4 sklepy partnerskie i 171 BM oraz 6 składów budowlanych. Na koniec roku było też 67 stacji paliw z reguły przy sklepach Intermarche.

Po głębokich analizach finansowych sklepów, które z różnych przyczyn były najbardziej nierentowne, a tym samym generowały straty w strukturach centralnych w Polsce, Grupa Muszkieterów w latach wcześniejszych zamknęła kilkanaście nierentownych placówek. W przyszłym roku spółka zamierza wznowić otwieranie nowych sklepów spożywczych pod szyldem Intrmarche w Polsce.

Więcej na dlahandlu

Nowy konsument na rynku spożywczym

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU


© Portal Spożywczy 2022-05-21 01:48:51