Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Cedrob zbuduje kolejny zakład w Rypinie

Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownią w gminie Rypin. Wartość inwestycji spółka szacuje na ponad 300 mln zł.


Cedrob zbuduje kolejny zakład w Rypinie

Cedrob planuje budowę nowej ubojni zintegrowanej z zakładową oczyszczalnią oraz biogazownię w wiejskiej gminie Rypin. Firma szacuje, że na ten cel przeznaczy ponad 300 mln zł. W nowym obiekcie zatrudnienie znajdzie nawet ponad 500 osób. Będzie to jedna z największych inwestycji typu greenfield w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich latach.

Cedrob inwestuje w Rypinie

Cedrob SA - potentat rynku mięsnego nie zwalnia tempa inwestycyjnego. W 2021 roku zakończył na terenie powiatu rypińskiego budowę drugiej wytwórni pasz, co pozwoli na produkcję w obu obiektach nawet 1 mln ton paszy rocznie. Teraz rozpoczął proces inwestycyjny nowego obiektu. Ubojnia, przyzakładowa oczyszczalnia ścieków oraz biogazownia wygenerują ponad 500 miejsc pracy. Będą to inwestycje oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego, które wpisują się w zrównoważony rozwój regionu. 

Lokalizacja dla tej inwestycji została wybrana w oparciu o dostępną infrastrukturę drogową i uwarunkowania środowiskowe, w tym związane z oddziaływaniem na lokalne społeczności. Obszar oddalony jest od zwartej zabudowy, otoczony lasami i umiejscowiony na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na inwestycje przemysłowe. Działka i jej otoczenie wyłączone było z przeznaczenia na cele mieszkaniowe o czym świadczy fakt, że niedaleko lokalne władze umiejscowiły składowisko odpadów komunalnych. 

Cedrob czeka na decyzje władz

Dla takiej lokalizacji wyznawaniem jest zapewnienie dostępu do mediów, w tym energii, gazu i wody do działalności eksploatacyjnej. Między innymi dlatego firma będzie musiała zainwestować we własne źródła energii elektrycznej i wody. Tylko planowana biogazownia może w pełni zabezpieczyć potrzeby energetyczne zakładu. 

Firma przeprowadziła studia wykonalności, opracowała koncepcję kompleksu inwestycyjnego i zakupiła nieruchomość pod planowaną inwestycję. Obecnie przedsięwzięcie oceniane jest przez instytucje i władze samorządowe po przeprowadzonej przez inwestora ocenie oddziaływania na środowisko. Cedrob oczekuje na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed podjęciem dalszych działań proceduralnych.© Portal Spożywczy 2022-05-28 03:25:59