Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Czy ołów w herbacie jest szkodliwy?

- Śladowa obecność ołowiu w herbacie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Zgodnie z opinią ekspertów pewne ilości ołowiu przenikają do uprawy z gleby, czy z wody i nie da się tego pierwiastka całkowicie wyeliminować - potwierdza Artur Sienkiewicz, Dyrektor Handlowy w Gourmet Foods (dystrybutor marki Dilmah w Polsce).


© Portal Spożywczy 2022-05-25 05:40:55