Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny zbóż na przełomie roku. Większa zmiana po 10 stycznia

Przedświąteczny tydzień charakteryzował się małymi obrotami na rynku zbóż tym bardziej, iż rynek operuje w warunkach uszczuplonej rynkowej podaży ziarna. Większych obrotów należy się spodziewać dopiero po 10 stycznia 2022 roku - przewiduje Izba Zbożowo-Paszowa.

Jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, z końcem roku wielu rolników zamknęło już magazyny. Dodatkowo obniżenie cen przez kupujących nie zachęcało ich do sprzedaży ziarna. Większych obrotów należy się spodziewać dopiero po 10 stycznia 2022 roku.

Większość podmiotów wydaje się być w mniejszym lub większym stopniu pokryta w surowiec na okres poświąteczny i obniżyła ceny zbóż. Przetwórcy są obecnie zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna w lutym-marcu 2022 roku.

Ceny zbóż

Według informacji podanych przez Izbę Zbożowo-Paszową, w połowie tygodnia ceny ziarna na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1250-1340 PLN/t,
• pszenica paszowa - 1250-1320 PLN/t,
• żyto konsumpcyjne - 1050-1150
• żyto paszowe -1050-1100 PLN/t,
• pszenżyto - 1150-1200 PLN/t,
• jęczmień paszowy - 1050-1150 PLN/t,
• owies paszowy - 850-900 PLN/t,
• kukurydza - 1050-1100 PLN/t,
• rzepak - 3300-3450 PLN/t© Portal Spożywczy 2022-05-28 02:38:37