Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Straż Graniczna w zakładzie mięsnym. Zatrzymano 8 pracowników

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Zielonej Góry przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym. Ujawnili 9 cudzoziemców, którzy pracę wykonywali z naruszeniem polskich przepisów.

Straż Graniczna w zakładzie mięsnym

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium naszego kraju to jedno z ważniejszych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kontrole te mają na celu ujawnienie nierzetelnych pracodawców, którzy zatrudniają cudzoziemców niezgodnie z przepisami. Taka kontrola została przeprowadzona przez Straż Graniczną w powiecie wolsztyńskim. Funkcjonariusze stwierdzili tam szereg naruszeń - poinformował Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Straż Graniczna sprawdza dokumenty cudzoziemców w zakładach mięsnych

Kontrola przeprowadzona został w środę, 12 stycznia w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsnym. Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście skontrolowali dokumenty cudzoziemców, którzy tam pracowali. Okazało się, że 7 obywateli Turcji, obywatel Gruzji oraz obywatel Azerbejdżanu nie posiadają wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

Po przeprowadzonej kontroli ośmiu z nich zostało zatrzymanych, natomiast obywatel Turcji, który posiadał niemiecki tytuł pobytowy został pouczony o obowiązku natychmiastowego opuszczenia Polski i udania się na terytorium Niemiec.

Pracownicy zakładu mięsnego z zakazem wjazdu do Polski

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście cofnął cudzoziemcom posiadane wizy oraz zobowiązał do wyjazdu z Polski. W decyzjach orzeczono także o zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili w ubiegłym roku 253 kontrole legalności pobytu. W trakcie 248 z nich funkcjonariusze ujawnili, że aż 606 obcokrajowców wykonuje pracę z naruszeniem przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.© Portal Spożywczy 2022-05-29 09:55:00