Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ustawa obniżająca VAT wraca do komisji

Ustawa przewidujący czasowe obniżenie do zera stawek VAT na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa, wraca do senackich komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i komisja Budżetu i Finansów Publicznych.


© Portal Spożywczy 2022-07-02 17:08:29