Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UPEMI: Branża mięsna musi zmobilizować siły w niesieniu pomocy Ukraińcom

Praca da przybywającym do Polski Ukraińcom poczucie sprawczości, obudzi nadzieję, że nawet w obliczu ogromnych zniszczeń zgromadzą środki na odbudowanie swoich domów i kraju - pisze Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

UPEMI apeluje o wsparcie dla Ukrainy

Wiesław Różański, prezes UPEMI wystosował pismo, w którym zwraca się do swoich członków i środowiska z prośbą o wsparcie Ukrainy.

- Wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że stanęliśmy wszyscy w obliczu wielkiej próby. Próby człowieczeństwa. Bez względu na nasze poglądy nie możemy pozostać obojętni na to, że obok nas toczy się wojna. Wojna, która niesie ból, strach, niepewność o przyszłość kraju i rodzin. Znamy z własnej historii poczucie osamotnienia w obliczu niezrozumiałej agresji. Potrafimy jednoczyć się wokół szczytnego celu i pomocy najbardziej potrzebującym. Tymi potrzebującymi dziś są nasi sąsiedzi. Matki, ojcowie, synowie i córki Ukrainy - pisze.

Zarząd Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zwraca się z prośbą o zmobilizowanie sił branży mięsnej i przyjaciół w niesieniu pomocy potrzebującym.

- Obecnie najbardziej aktywnie działa organizowanie pomocy doraźnej, czyli zbiórki rzeczy pierwszej potrzeby jak żywność, leki, sprzęt oraz dostarczanie ich do granicy lub dalej. Organizowane są transporty i lokale mieszkaniowe dla uciekających z piekła wojny - dodaje.

Praca dla Ukraińców priorytetem dla branży 

Różański zaleca, aby już dziś myśleć o pomocy w dłuższej perspektywie, jaką jest praca.

- Wiele osób pozostawia na Ukrainie dorobek swojego życia i każdego dnia będzie martwić się do czego wrócić. Na ile ocaleją ich domy i miejsca pracy. Jako organizacja skupiająca pracodawców pomóżmy potrzebującym w znalezieniu zatrudnienia. Praca da przybywającym do Polski poczucie sprawczości, obudzi nadzieję, że nawet w obliczu ogromnych zniszczeń zgromadzą środki na odbudowanie swoich domów i kraju. Pozwoli także regulować bieżące wydatki podczas pobytu w naszym kraju - wskazuje.

UPEMI jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwestiach związanych z koniecznością przygotowywania specustawy dotyczącej legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Na prośbę UPEMI projekt specustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym.

- Już dziś możecie Państwo przesyłać do nas informacje jakie rozwiązania prawne i narzędzia mogłyby pomóc w przygotowaniu najlepszych rozwiązań. Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Departamentu Rynku Pracy w MRiPS, zapraszamy Państwa do kontaktu z Powiatowymi Urzędami Pracy właściwymi dla miejsca wykonywania pracy osób, które potencjalnie znalazłyby zatrudnienie w Państwa firmach - apeluje prezes UPEMI.

Koordynacją pomocy humanitarnej zajmuje się m.in. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajdziecie Państwo szereg informacji oraz formularze o formach pomocy. Państwa oferty zostaną przekazane do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców - po© Portal Spożywczy 2022-07-02 03:33:34