Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol S.A.: Zmiany w zarządzie spółki

Zarząd Pamapol S.A. poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z tym dniem Pani Małgorzaty Antczak-Moszczyńskiej z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.


© Portal Spożywczy 2022-07-02 04:44:45