Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rekordowy wzrost cen mleka. W ciągu roku zdrożało o ponad 40 proc.

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2022 r. wyniosła 213,47 zł /1 hl i była wyższa o 40,2 proc. niż w kwietniu 2021 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do marca 2022 r. była o 8,6 proc. wyższa.

 

Mleko najdroższe w północno-wschodniej Polsce

Najwyższe ceny w kwietniu otrzymywali dostawcy mleka z województw: warmińsko-mazurskiego - 225,51 zł/1 hl, podlaskiego - 223,90 zł/1 hl oraz lubuskiego - 216,39 zł/1 hl.

Najbliżej średniej płaciły podmioty skupowe z województw śląskiego 213,52 zł/1 hl, opolskiego 213,70 zł/1 hl i lubelskiego 214,68 zł/1 hl.

Najmniej zarobili rolnicy z województw: małopolskiego - 193,323 zł/1 hl, łódzkiego - 197,18 zł/1 hl oraz zachodniopomorskiego - 207,59 zł/1 hl.© Portal Spożywczy 2022-08-09 10:31:32