Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jeronimo Martins wezwało jedną ze spółek do zapłaty 39,5 mln zł

Jeronimo Martins Polska wezwało spółkę zależną Polenergii, Polenergia Obrót, do zapłaty 39,5 mln zł w terminie siedmiu dni. Wezwanie dotyczy umów na dostawy energii elektrycznej - podała Polenergia. Spółka uważa, że roszczenia są bezzasadne.

Jeronimo Martins i Polenergia

"Wezwanie oparte jest na dwóch, analogicznych co do treści, umowach sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku, dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót energii elektrycznej do wskazanych w umowach obiektów handlowych JMP. Umowy zostały wypowiedziane przez Polenergia Obrót i ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku" - napisano w komunikacie.
 
"Wezwanie jest lakoniczne i nie wskazuje jednoznacznie podstaw prawnych i faktycznych roszczeń" - dodano.© Portal Spożywczy 2022-08-09 10:26:05