Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dyskryminacja w Kauflandzie? Sieć tłumaczy się po kontroli PIP

Spór między Wolnym Związkiem Zawodowym Jedność Pracownicza a siecią Kaufland trwa. Związkowcy zarzucają pracodawcy dyskryminowanie płacowe kobiet korzystających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych.


© Portal Spożywczy 2022-08-19 15:54:20