Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Obroty rynkowe starym ziarnem na rynku krajowym spowolniły

W ostatnim tygodniu bieżącego sezonu 2021/22, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku krajowym spowolniły. W reakcji na znaczne osłabienie cen, rynkowa podaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów uległa wyraźnemu zmniejszeniu – informuje Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.


© Portal Spożywczy 2022-10-04 14:32:59