Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W lipcu stabilne nastroje na rynku pracy

Ponad połowa pracujących dobrze ocenia sytuację w swoim miejscu pracy; większość nie spodziewa się zmian na gorsze - wynika z badania CBOS z początku lipca. W porównaniu z czerwcem nie odnotowano większych zmian w nastrojach na rynku pracy.


© Portal Spożywczy 2022-09-29 13:27:10