Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Trzem członkom zarządu PKM Duda może grozić do 5 lat pozbawienia wolności?

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) złożyło w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PKM Duda Macieja Dudę i trzech członków zarządu - podaje serwis pb.pl.

SII ocenia, że zarząd PKM Duda mógł popełnić przestępstwo wskazane w art. 585 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.) zgodnie, z którym kto będąc członkiem zarządu spółki handlowej działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 oraz grzywnie.

Oskarżenia mają związek ze sprawą opcji walutowych, która w lutym tego roku przedostała się do mediów. Zarządowi mięsnej spółki zarzuca się manipulację polegającą na wprowadzeniu inwestorów w błąd poprzez niezgodne z prawdą publiczne zapewnienie, że spółka nie zawierała transakcji terminowych o charakterze spekulacyjnym, a znajdujące się w portfelu instrumenty pochodne mają charakter zabezpieczający i nie stanowią zagrożenia dla wyniku finansowego.© Portal Spożywczy 2022-01-18 11:08:41