Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Przepisy dotyczące pomocy unijnej dyskryminują duże firmy

Przyszłość inwestycji w branży mleczarskiej w ramach PROW rysuje się gorzej niż w latach poprzednich - uważa Waldemar Broś, zastępca prezesa zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.


Autor: Jacek Okrzesik, portalspozywczy.pl
Data: 07-05-2008, 20:14

Zgodnie z nowymi przepisami z pomocy unijnej korzystać mogą w pełnym zakresie (40-50 proc.) tylko małe i średnie przedsiębiorstwa lub zatrudniające poniżej 750 osób, o obrotach nie przekraczających równowartości w złotych 200 mln euro. W przypadku tych ostatnich firm dofinansowanie ze środków unijnych nie może przekroczyć 25 proc. wartości inwestycji.

- Stanowisko KZSM jest w tej kwestii niezmienne: uważamy, że nie należy dyskryminować pod względem pomocy dużych firm ponieważ to one decydują o obliczu branży i zachowaniu rynku - informuje Waldemar Broś. Jego zdaniem zmniejszenie dofinansowania dla tych firm powoduje wzrost ich kosztów (wyższe obciążenie środkami własnymi kilograma produktu) i stwarza podmiotom gospodarczym nierówne warunki konkurencji.

© Portal Spożywczy 2021-01-23 22:22:25