Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Firma EuroSer odzyska ponad 700 tys. z "opłat półkowych" od sieci handlowej Geant?

Sąd Najwyższy zdecydował, że na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji EuroSer może - niezależnie od innych roszczeń wynikających z umowy - dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 21-10-2009, 15:47

Uchwała sądu dotyczy sprawy, którą wytoczył EuroSer przeciwko Mayland Real Estate, który jest prawnym następcą sieci handlowej Geant.

Producent serów chce odzyskać od Mayland Real Estate ponad 707 tys. zł.

Sąd I instancji uwzględnił te roszczenia w całości. Zgodził się z twierdzeniem spółki EuroSer, że kwestionowane opłaty utrudniały tej firmie dostęp do rynku i że usług marketingowych Geant w istocie nie świadczył. Zamieszczanie zaś np. informacji o jej towarach w gazetkach reklamowych służyło Geantowi, zwiększając jego sprzedaż, a nie dostawcy.

W ocenie sądu były to w istocie opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1993 r. Sąd nie znalazł też podstawy do pobierana opłat za „wspólną politykę handlową", która to usługa polegała na omawianiu z dostawcą asortymentu i możliwości rozwoju danej grupy asortymentowej.

Wskutek apelacji Mayland sprawa znalazła się w sądzie II instancji. Uznał on, że na tle tej sprawy pojawiły się wątpliwości prawne. Chodzi o niejasne relacje między ochroną, jaką przyznaje ustawa z 1993 r., a innymi środkami ochrony, zwłaszcza wynikającymi z umów zawartych między przedsiębiorcą poszkodowanym czynem nieuczciwej konkurencji a jego kontrahentem - sprawcą tego czynu.

Wyroku w sprawie, którą wytoczył EuroSer firmie Mayland Real Estate można się spodziewać za 2-3 miesiące, a jej wynik wydaje się przesądzony.

 

 

© Portal Spożywczy 2021-01-16 16:31:19