Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PRPŻ chce współpracować z Ministerstwem Rolnictwa

Przedstawiciele Polskiej Rady Przemysłu Żywnościowego spotkali się z Arturem Ławniczakiem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Rozmowy odbyły się z inicjatywy przedsiębiorców reprezentujących powołaną do życia w styczniu bieżącego roku organizację zrzeszającą przetwórców polskich produktów rolno-spożywczych.


Autor: Łukasz Stępniak, portalspozywczy.pl / MRiRW
Data: 08-05-2008, 13:08

Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Polskiej Radzie Przemysłu Żywnościowego poinformowali o bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach sektora rolno-spożywczego oraz zadeklarowali wolę współpracy w zakresie opracowywania aktów prawnych dotyczących przetwórstwa. Reprezentanci Rady zgłosili również gotowość do podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności promocji polskiej żywności.

Zarówno minister, jak i przedstawiciele przetwórstwa wyrazili chęć podjęcia dalszych rozmów zmierzających do wypracowania stanowisk satysfakcjonujących zainteresowane podmioty sektora rolno - spożywczego.

© Portal Spożywczy 2021-01-22 14:31:18