Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Poprawia się koniunktura na światowym rynku przetworów mleczarskich

O poprawie koniunktury na światowym rynku przetworów mleczarskich mogą świadczyć wyniki ostatniej aukcji kontraktów terminowych, organizowanej przez Fonterra na platformie GlobalDairyTrade - twierdzą eksperci BGŻ. 3 listopada br. średnia ważona cena pełnego mleka w proszku zwiększyła się o 13,7% w stosunku do poprzedniego notowania do poziomu 3437 USD/t, w tym dla kontraktu maj-czerwiec 2010 r. o 20,7% do 3684 USD/t - najwyższego poziomu od początku bieżącego roku.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 10-11-2009, 12:07

Poprawa nastrojów konsumentów, jak również uwarunkowania podażowe na globalnym rynku mleka dają przesłanki do dalszego wzrostu cen. FAMMU/FAPA za textit{Agra Europe} podaje, że obniżyła się produkcja mleka w Brazylii. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów skup mleka zmniejszył się o 4% w relacji rocznej.

textit{Foodnews} z kolei podaje, że produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych (za USDA - Amerykańskim Departamentem ds. Rolnictwa) w br. obniży się o 0,6% do poziomu 85,7 mln ton. Przewiduje się, że w 2010 roku nastąpi dalszy jej spadek, do 84,9 mln ton. Jeżeli wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, produkcja może zmniejszyć się nawet w większym stopniu.

Poprawa koniunktury na światowym rynku przetworów mleczarskich skłoniła Komisję Europejską do zmniejszenia refundacji eksportowych. W przypadku wywozu PMP i serów stawki obniżono do zera. W rezultacie obecnie jedynie eksport masła jest subsydiowany, choć i tutaj Komisja zadecydowała o redukcji stawek, w przypadku masła o zawartości tłuszczu 82% z 37,70 EUR/100 kg do 14,50 EUR/100 kg, natomiast w przypadku masła o zawartości tłuszczu 80% z 36,78 EUR/100 kg do 14,15 EUR/100 kg.

© Portal Spożywczy 2021-01-25 04:59:51