Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Moody's zmienił perspektywę ratingu CEDC na "pozytywną"

Agencja Moody's zmieniła perspektywę ratingu producenta i dystrybutora alkoholi, firmy CEDC, do "pozytywnej" i przydzieliła emisji obligacji o wartości 870 mln USD rating na poziomie B1 - poinformował Moody's w komunikacie prasowym.


Autor: PAP
Data: 12-11-2009, 18:33

W komunikacie Moody's podał, że rating B1 ma charakter wstępny i przydzielany jest przed zapowiedzianą emisją obligacji. Po przedstawieniu przez CEDC pełnej dokumentacji związanej z emisją rating może ulec zmianie.

CEDC planuje przeprowadzenie publicznej oferty 9,5 mln akcji oraz niepodporządowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 870 mln USD. CEDC zamierza udzielić subemitentom opcji zakupu dodatkowych akcji, w liczbie do 950.000 akcji.

Obligacje będą denominowane w EUR i USD, z terminem zapadalności w 2016 roku. Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych.

CEDC zamierza wykorzystać środki z emisji akcji i obligacji na nabycie pozostałych 42 proc udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC, których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych CEDC.

 

© Portal Spożywczy 2021-01-23 06:27:14