Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Żywiec, jako jedyna z branży FMCG, będzie notowana w RESPECT Index

Grupa Żywiec, jako jedyna z branży FMCG, będzie notowana w RESPECT Index - pierwszym indeksie GPW spółek giełdowych, które wyróżniają się odpowiedzialnością w kontekście komunikacji na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 20-11-2009, 07:00

Do badania RESPECT Rating zgłosiło się 120 spółek giełdowych, z czego jedynie 21 przekroczyło minimalny pułap ustalony przez audytora i zakwalifikowało się do projektu. Spółki te zostały poddane audytowi przez firmę Delloite. Badanie obejmowało aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne działalności gospodarczej, a także elementy związane z zarządzaniem firmą - ładu korporacyjnego i relacji z inwestorami. Po przeprowadzonym audycie, wyłoniono 16 spółek, które znalazły się na liście RESPECT ratingu.

RESPECT Index to indeks, który ma na celu promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania.

© Portal Spożywczy 2021-01-26 07:19:00