Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny zbóż paszowych poszły w górę

Z monitoringu cen zbóż paszowych Sparks'a na dzień 18 listopada wynika, iż część zakładów zdecydowała się na podwyżki cen skupu zbóż o 10-20 zł/t. Za pszenicę paszową większość zakładów oferowała od 450 zł/t do 460 zł/t. Na podobnym poziomie utrzymywały się 20 listopada oferty sprzedaży tego zboża na giełdzie Rolpetrol (440-465 zł/t) - informują analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 24-11-2009, 11:29

Oczekujemy, iż do końca roku mogą nastąpić dalsze, jednakże relatywnie nieduże podwyżki cen pszenicy paszowej. Wyższa dynamika wzrostu cen oczekiwana jest w pierwszym kwartale 2010 roku. Prognozujemy, iż średnia cena pszenicy paszowej w kraju w okresie styczeń-marzec 2010 r. będzie znajdować się w przedziale 450-490 zł/t (wg danych MRiRW).

Informacje zebrane przez Sparks'a wskazują również na podwyżki cen skupu kukurydzy przez część zakładów paszowych. Spośród dziesięciu monitorowanych przedsiębiorstw cztery podniosły ceny skupu tego zboża i na dzień 18 listopada br. wahały się one w granicach 450-480 zł/t. Pod koniec ubiegłego tygodnia na giełdzie Rolpetrol oferty sprzedaży ziarna kukurydzy na cele paszowe oscylowały w przedziale 475-490 zł/t.

Biorąc pod uwagę bilans popytu i podaży tego zboża na rynku europejskim i światowym oczekujemy, iż jego ceny do końca bieżącego roku będą rosły szybciej, aniżeli innych zbóż. Prognozujemy, iż przeciętna cena kukurydzy paszowej w kraju w I kw. 2010 r. będzie znajdować się w przedziale 475-515 zł/t (wg danych GUS).

© Portal Spożywczy 2021-01-16 01:00:33