Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zahamowany wzrost cen OMP i PMP w Niemczech i we Francji

Zawieszenie w końcu października br. refundacji wywozowych do OMP i PMP prawdopodobnie przyczyniło się do zahamowania wzrostu cen tych produktów na rynku niemieckim i francuskim. Od dwóch tygodni utrzymują się one na zbliżonym poziomie, tj. odpowiednio 2,08-2,20 euro/kg i 2,50-2,56 euro/kg - informuje ARR.


Autor: ARR
Data: 26-11-2009, 09:44

Wzrost cen obu rodzajów proszku (o blisko 1 proc. w ciągu tygodnia) odnotowano natomiast w Holandii. W dniach 08-11 listopada br. za OMP w tym kraju płacono 2,19 euro/kg, a za PMP 2,51 euro/kg.

W dniach 08-11 listopada br. niemieccy wytwórcy za masło w blokach uzyskiwali 3,55 euro/kg, tj. o 4,4 proc. więcej niż przed tygodniem. Natomiast we Francji produkt ten podrożał o 2,3 proc., do 3,08 euro/kg. W tym czasie cena masła na rynku holenderskim utrzymała się na poziomie z poprzedniego tygodnia, tj. 3,38 euro/kg. W wymienionych krajach ceny masła były o 11-13 proc. wyższe niż przed miesiącem.

W pierwszej połowie listopada br. podtrzymane zostały wzrostowe tendencje cen produktów mleczarskich na giełdach zachodnioeuropejskich.

Według danych USDA, w portach Europy Zachodniej w dniu 13 listopada br. przeciętne ceny masła były o 6,5 proc. wyższe niż w końcu października br. i osiągnęły poziom 4 900 USD/t. W tym czasie odtłuszczone mleko w proszku podrożało o blisko 5%, do 3 300 USD/t. Natomiast ceny pełnego mleka w proszku w odniesieniu do poprzedniego notowania wzrosły o 4,4 proc. i wyniosły 3 863 USD/t. W USA i Oceanii, pomimo notowanych w ostatnich tygodniach znacznych wzrostów, giełdowe ceny produktów mleczarskich są nadal znacząco niższe niż w UE. Wyjątkiem jest OMP z Oceanii, które było o 1,5 proc. droższe niż na rynku unijnym.

© Portal Spożywczy 2021-01-16 12:34:10