Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd ustalił stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Stawka zwrotu części podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników w przyszłym roku wyniesie 0,85 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na hektar użytków rolnych wyniesie 73,10 zł - zdecydował we wtorek rząd. Stawki są takie same jak w zeszłym roku. Procedury dla rolników też pozostaną bez zmian.


Autor: PAP
Data: 08-12-2009, 17:05

Rząd określił stawki w rozporządzeniu przedłożonym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Podstawą do zwrotu podatku będą wnioski złożone przez producentów rolnych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rolnicy muszą dołączyć do nich faktury VAT lub ich kopie. Podatek będzie zwracany za półroczne okresy.


Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, wyznaczając stawki Rada Ministrów uwzględniła zapisaną w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. kwotę 600 mln zł przeznaczoną na zwrot podatku i jego wypłatę, 12 mln zł kosztów realizacji tego zadania przez gminy oraz przewidywaną powierzchnię użytków rolnych wynoszącą ok. 8,04 mln hektarów, od których rolnicy będą występować o zwrot podatku akcyzowego.

© Portal Spożywczy 2021-04-12 05:51:04