Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny zbóż konsumpcyjnych nie zmieniły się

Według notowań giełdowych, w piątek 4 grudnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 470-500 PLN/t (470-500 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej - 440-470 PLN/t (440-475 PLN/t).


Autor: Izba Zbożowo-Paszowa
Data: 10-12-2009, 09:24

Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 305-310 PLN/t (305-310 PLN/t), jęczmienia paszowego - 380-400 PLN/t (380 PLN/t), a kukurydzy - 475-500 PLN/t (465-475 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

W okresie 1-29.XI.2009 (pierwszych 4 tygodniach interwencji) w ramach unijnego skupu interwencyjnego w całej UE-27 złożono oferty na ponad 1970 tys. ton zbóż, z tego na 1790 tys. ton jęczmienia oraz 180 tys. ton pszenicy.

W tym okresie, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano około 148,2 tys. ton zbóż, z tego 147,6 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 8% złożonych ofert w całej UE-27. Największe ilości ziarna zgłoszono w OT ARR w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Gdyni.

W pierwszych 5 miesiącach bieżącego sezonu 2009/10 (lipiec-listopad), eksport zbóż ogółem drogą morską wyniósł około 705 tys. ton, z tego ponad 478 tys. ton pszenicy, 144 tys. ton żyta oraz 60 tys. ton pszenżyta. Przedmiotem eksportu były także mniejsze ilości owsa i kukurydzy.

© Portal Spożywczy 2021-01-15 15:51:23