Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Znaczna umowa kredytowa spółki zależnej Mispolu

Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż dnia 11 grudnia 2009 r. otrzymał informację od spółki zależnej, tj. z siedzibą w Heřmanicach nad Łabą w Czechach o zawarciu przez KSK BONO w dniu 10 grudnia 2009 r. umowy o kredyt obrotowy z KOMERCNI BANKA a.s. z siedzibą w Pradze .


Autor: PAP
Data: 11-12-2009, 14:58

Przedmiotem umowy jest udzielenie KSK BONO przez Bank kredytu obrotowego w kwocie 65.000.000,00 CZK, co stanowi równowartość w złotych polskich 10.458.500,00 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 10 grudnia 2009 r., tj. dzień podpisania umowy kredytu przez KSK BONO, z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej.

Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 10 grudnia 2010 r. Oprocentowanie kredytu wynosi: 7D PRIBOR + 1,95 % p.a.

Spłata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób: Letter of Comfort MISPOL S.A., zastaw na majątku obrotowym, zastaw na majątku trwałym, oraz weksel własny in blanco.

© Portal Spożywczy 2021-01-16 22:05:05