Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zużycie biodiesla będzie rosło

Strategie Grains prognozuje, że zużycie biodiesla w UE-27 wyniesie 10 mln t w 2009 r., a w 2010 r. wzrośnie do 12,4 mln ton. W ujęciu sezonowym firma szacuje, że zużycie biodiesla utrzyma się na stabilnym poziomie 11,2 mln t w sezonie bieżącym (lipiec 2009-czerwiec 2010), a w sezonie 2010/11 dynamicznie zwiększy się do 12,8 mln ton - informują analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 15-12-2009, 12:23

Dla bioetanolu prognozuje, że jego zużycie gwałtownie wzrośnie z poziomu 3,9 mln t w 2009 r. do 5,6 mln t w 2010 r., a w ujęciu sezonowym odpowiednio z 4,7 mln t do 5,9 mln ton. Przewidywane wzrosty wykorzystania biopaliw we Wspólnocie wynikają przede wszystkim z rosnących celów wskaźnikowych w krajach członkowskich.

Według analityków Strategie Grains prognozowana produkcja biodiesla w UE-27 zwiększy się w 2009 r. do 8,3 mln t, wobec 6,7 mln t w 2008 r. (lub 7,6 mln t z uwzględnieniem uwodornionych olejów roślinnych według The European Biodiesel Board ). W ujęciu sezonowym przewidują jej wzrost do 9,4 mln t w sezonie 2009/10 z 7,5 mln t w sezonie 2008/09.

Spełnienie prognoz Strategie Grains oznaczałoby, że produkcja biodiesla w UE-27 zaspokoiłaby 83 % zapotrzebowania Wspólnoty w kończącym się roku. Zakładając z kolei, że ów udział utrzyma się w 2010 r., produkcja ta mogłaby osiągnąć rekordowy poziom 10,3 mln t. W świetle prognoz Oil World , które zakładają, że światowa produkcja estrów wzrośnie z 15,9 mln t w 2009 r. do 19,2 mln t w 2010 r., oznacza to - przy wynikającym z prognoz Strategie Grains możliwym wzroście udziału unijnego zapotrzebowania względem światowej produkcji z 63 % do 65 % oraz produkcji unijnej w produkcji światowej z 52 % do 54 % - utrzymanie przez UE pozycji czołowego gracza na światowym rynku biodiesla.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 21:36:40