Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR przelała 4,65 mld zł na konta rolników

Do 14 grudnia, czyli w ciągu pierwszych dziesięciu dni wypłacania dopłat bezpośrednich za 2009 r. pieniądze z ARiMR otrzymało już ponad 564 tys. rolników. Na ich konta bankowe Agencja przelała około 4,65 miliarda złotych.


Autor: portalspozywczy.pl, ARiMR
Data: 15-12-2009, 13:02

W tym roku pieniądze z dopłat bezpośrednich przekazywane są w pierwszej kolejności rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały z powodu klęsk żywiołowych. Ponadto właściciele dużych gospodarstw nie będą czekali na płatności obszarowe dłużej niż pozostali rolnicy. Na realizację dopłat bezpośrednich za 2009 rok przewidziano łącznie około 12,6 mld zł. Jest to kwota o blisko 40% wyższa od wypłaconej za 2008 rok. ARiMR zaplanowała, że jeszcze w grudniu tegoroczne płatności otrzyma około milion uprawnionych rolników.

ARiMR, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację tegorocznych dopłat bezpośrednich od 1 grudnia 2009 r. i powinna zakończyć ich wypłatę do 30 czerwca roku następnego. Wnioski o przyznanie takich płatności złożyło wiosną br. blisko 1,4 miliona rolników. Dopłaty obszarowe, jakie za 2009 rok otrzymują polscy rolnicy, stanowią około 90% płatności wypłacanych rolnikom w państwach „starej unii".

© Portal Spożywczy 2021-04-12 05:54:28