Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o GMO

Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy "Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych" (GMO). Przed głosowaniem tego projektu Greenpeace oraz organizacje skupione w Koalicji "Polska wolna od GMO" apelują do posłów o stworzenie silnego prawa, które chronić będzie nasz kraj przed niekontrolowanym wprowadzeniem GMO do środowiska oraz skażeniem tradycyjnych upraw.


Autor: Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl
Data: 15-12-2009, 13:25

Projekt ustawy o GMO powstawał przez ponad trzy lata i jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Greenpeace podkreśla, że mimo długiego czasu powstawania zawiera on szereg luk, które w konsekwencji mogą doprowadzić do skażenia polskich upraw przez GMO oraz dopuszczają wysiew transgenicznych roślin w sposób niepodlegający należytej kontroli.  - Zapisy ustawy nie są wystarczające, aby zatrzymać ekspansję GMO na teren naszego kraju. Dlatego polski rząd, wzorem sześciu krajów europejskich, powinien wprowadzić rozporządzenie o zakazie ich wysiewu w naszym kraju. Zakaz taki dotyczyłby jedynej odmiany dopuszczonej do wysiewu na terenie Unii - genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 - mówi Łukasz Supergan, koordynator kampanii Greenpeace.

© Portal Spożywczy 2021-01-27 07:22:29