Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

TNS OBOP: Nastroje ekonomiczne Polaków poprawiają się

Nastroje ekonomiczne Polaków w czwartym kwartale poprawiły się, chociaż wciąż są gorsze niż przed rokiem - podał ośrodek badania TNS OBOP. Im wyższe wykształcenie i zarobki ankietowanego, tym lepiej oceniono kondycję gospodarki i sytuację ekonomiczną własnego gospodarstwa domowego.


Autor: PAP
Data: 15-12-2009, 16:34

Badanie nastrojów ekonomicznych jest prowadzone cyklicznie; respondenci odpowiadają na dziewięć pytań dotyczących sytuacji makroekonomicznej i kondycji finansowej gospodarstw domowych. Na podstawie ich odpowiedzi szacuje się nastroje konsumentów i ocenia kierunek zmian i prognozy na najbliższe lata.


Jak wynika z badania, sytuacja ekonomiczna jest oceniana przeciętnie, jednak lepiej niż w poprzedniej edycji badania. Jak podał TNS OBOP, wskaźnik nastrojów ekonomicznych powoli odrabia straty od załamania w pierwszym kwartale, kiedy spadł pod wpływem informacji o światowym kryzysie gospodarczym.


Większymi optymistami są: mieszkający w miastach mężczyźni, osoby aktywne zawodowo oraz ludzie młodzi, poniżej 30. roku życia. W przyszłość patrzą najbardziej spokojnie sympatycy Platformy Obywatelskiej, najmniej - Prawa i Sprawiedliwości.


Bardziej optymistycznie sytuację oceniają mieszkańcy regionu pomorskiego, wschodniego i wielkopolskiego. W Małopolsce i na Górnym Śląsku nastroje były poniżej przeciętnej i jednocześnie najniższe w kraju.


Polacy ogólną sytuację gospodarczą oceniają znacznie lepiej niż kondycję finansową swojego gospodarstwa domowego. Kondycję gospodarki i swojej rodziny lepiej oceniają osoby z wyższym wykształceniem. Optymistami są też osoby zamożne i zajmujące wysokie stanowiska - kierownicy i specjaliści.


Sondaż zrealizowano w dniach 5-8 listopada 2009 r. na ogólnopolskiej, losowej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 09:54:27