Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR przyjmuje wnioski od grup producentów

Grupy producentów rolnych zarejestrowane w Urzędach Marszałkowskich w okresie między 1 stycznia 2007 r., a 31 grudnia 2013 r. mogą uzyskać wsparcie z PROW (2007-2013). Na działanie „Grupy producentów rolnych" przewidziano w tym Programie 140 mln euro. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup w ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia.


Autor: portalspozywczy.pl, ARiMR
Data: 06-01-2010, 13:12

Do 30 grudnia 2009 r. ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 wsparcie finansowe dla 425 grup producentów na łączną kwotę przekraczającą 79 mln zł, z tego ponad 31 mln otrzymało 175 grup utworzonych w latach 2004-2006..

Pomoc wypłacana grupom producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest kontynuacją działania zapoczątkowanego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 - 2006. Wsparcie to ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych powstających w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu przez członków grupy, w tym przygotowanie dużych partii towaru do sprzedaży odbiorcom hurtowych, wdrożenie wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów.

Według szacunków w latach 2007-2013 powstanie około 350 nowych grup.

 

© Portal Spożywczy 2021-01-18 18:20:50