Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARiMR podpisała umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 r.

Dwanaście firm, które podpisały z ARiMR umowy na świadczenie usług utylizacyjnych w 2010 r. obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski. Pomoc finansową Agencji mogą otrzymać producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, spełniający kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa.


Autor: portalspozywczy.pl/ ARiMR
Data: 07-01-2010, 10:18

Aby skorzystać z pomocy, producent rolny powinien telefonicznie skontaktować się z wybranym przez siebie podmiotem, który na podstawie umowy z Agencją świadczy usługi na obszarze danego województwa. Wszelkie formalności dotyczące otrzymania pomocy mogą zostać załatwione bezpośrednio podczas odbioru padłej sztuki.

Agencja dofinansowuje do 100 proc. ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokrywa do 100 proc. kosztu unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 12 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). W przypadku unieszkodliwienie padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez producenta rolnego.

 

© Portal Spożywczy 2021-01-16 16:38:38