Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowy rok zaczął się od podwyżek cen zbóż

Na przełomie 2009 i 2010 roku podrożały zboża - wynika z cotygodniowej analizy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Autor: PAP
Data: 11-01-2010, 13:58

Na przełomie roku odnotowano wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 28.12.09-03.01.10 przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 503 zł/t, tj. o ponad 2 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie ziarno to było droższe niż przed miesiącem i przed rokiem o ok. 5,5 proc.

Żyto konsumpcyjne podrożało do 304 zł/t, tj. o 5 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Jego cena była o blisko 4 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, ale o ok. 15 proc. niższa niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

W grudniu 2009 r. ceny jęczmienia paszowego były względnie stabilne wahając się w granicach 384-387 zł/t. W dniach 28.12.09-03.01.10 średnia cena tego ziarna wynosiła 387 zł/t. Poziom ten był także zbliżony do notowanego rok wcześniej.

Ceny skupu kukurydzy pozostają w trendzie wzrostowym od listopada 2009 r. W analizowanym okresie dostawcy tego ziarna uzyskiwali średnio 510 zł/t, tj. o ponad 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 9 proc. więcej niż przed miesiącem oraz o prawie 30 proc. więcej niż przed rokiem.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 09:52:02