Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sprzedawcy nie mogą dowolnie obniżać cen produktów

Rozpoczął się okres posezonowych wyprzedaży. - Polskie prawo nie określa jednoznacznie, w jaki sposób i o ile można obniżyć cenę podczas wyprzedaży posezonowej - mówi Gazecie Prawnej Ewelina Stobiecka, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii e|n|w|c. Wyjaśnia jednak, że zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców polegające w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich.


Autor: Gazeta Prawna
Data: 14-01-2010, 11:22

Rozmówca Gazety Prawnej podkreśla jednocześnie, że naganne są także praktyki polegające na sztucznym podnoszeniu ceny tuż przed wyprzedażą, aby później oferować towar po zmniejszonej cenie i tym samym wyjść na zero, czy też odnoszenie się w obniżce do cen wcześniej nieistniejących.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 00:18:15