Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny skupu zbóż paszowych bez zmian

W minionym tygodniu, oferowane ceny skupu zbóż paszowych w większości wytwórni nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ofert sprzedaży ziarna jest ciągle mało, co dodatkowo utrudniły obfite opady śniegu w wielu regionach kraju i problemy z transportem ziarna. Niemniej jednak, w wytwórniach i młynach powoli daje się zauważyć wzrost liczby telefonów od dostawców pytających ceny i warunki sprzedaży ziarna.


Autor: Izba Zbożowo Paszowa
Data: 18-01-2010, 16:57

Jak podaje Izba Zbożowo Paszowa, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie pasz zawierają się w przedziale 470-520 PLN/t, ale przy zakupach większych partii ziarna trzeba zapłacić 490-520 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Droga jest kukurydza. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 480 PLN/t do 530 PLN/t. Podobnie jak w przypadku pszenicy, im większa partia ziarna, tym cena wyższa. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 360 PLN/t do 410 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 370 PLN/t do  410 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Według notowań giełdowych, w piątek 15/01 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 510-520 PLN/t (510-520 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej - 485-490 PLN/t (460-485 PLN/t).  Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 320-325 PLN/t (310-325 PLN/t), jęczmienia paszowego - 390-400 PLN/t (390-400 PLN/t), a kukurydzy - 515-520 PLN/t  (515-520 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

W Polsce słabną dostawy ziarna jęczmienia do skupu interwencyjnego. W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (3-10 stycznia), polscy dostawcy złożyli oferty jedynie na 554 tony jęczmienia.  Z kolei, w pierwszych 10 tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano ponad 231,4 tys. ton zbóż, z tego 230,7 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy,  co stanowi 8 proc. złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 92,9 tys. ton ziarna jęczmienia. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 03:33:01