Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Biopaliwa z genetycznie modyfikowanej trawy

Autorzy tekstu opublikowanego w sobotę w Nature Reviews Genetics twierdzą, że genetycznie modyfikowana roślinność byłaby lepszym materiałem na biopaliwa, niż wykorzystywane obecnie generacje upraw - informuje onet.pl.


Autor: onet.pl / Financial Times
Data: 18-05-2008, 13:53

Destylowane z roślin biopaliwa wymagają ogromnych ilości ziem uprawnych, co stanowi konkurencję dla upraw żywności, przyczyniając się do wzrostu jej cen. Według artykułu z pisma NRG, genetyczne modyfikacje roślin, dzięki którym bardziej nadawałyby się one do produkcji biopaliw, przyczyniłyby się do rozwiązania niektórych problemów.

Do produkcji biopaliw zazwyczaj wykorzystuje się zboże i cukier, z których powstaje bioetanol, lub olej roślinny tworzący biodiesla. Produkcja staje się coraz bardziej kosztowna z powodu wysokich cen energii i produktów roślinnych. Spotyka się również z rosnącą krytyką obrońców przyrody i środowisk walczących z ubóstwem ze względu na wpływ biopaliw na ceny żywności.

Próby są już podejmowane i wspierane przez rządy, które chciałby zmniejszyć swoją zależność od ropy. Trwają prace nad nową generacją biopaliw, które powstawałyby na bazie słomy i innych odpadów produkcji rolniczej i zwierzęcej oraz traw, które rosną na ziemiach nienadających się do zwykłych upraw.

Naukowcy pracują nad drugą generacją biopaliw od wczesnych lat 70., ale większość planów badań trafiła na półki po tym, jak ceny ropy spadły. Istnieją poważne przeszkody w przerabianiu materiałów odpadowych na paliwa płynne. Mocne ściany komórek roślin, zawierające ligninę, są bardzo trudne do przebicia. Naukowcy opracowali enzymy, które potrafią tego dokonać, ale jak dotąd udaje się to tylko w laboratoriach. Enzymy są także kosztowne w produkcji, ponieważ wymagają ogromnych "bioreaktorów" zasilanych specjalnymi mikrobami.

Mariam Sticklen z wydziału badań nad uprawami i glebą na uniwersytecie stanowym Michigan oraz autorka raportu, twierdzi, że genetycznie modyfikowane rośliny mogą być rozwiązaniem dzięki np. zmianom w strukturze ligniny. - Inżynieria genetyczna roślin może mieć kluczowe znaczenie w redukcji kosztów produkcji biopaliw - mówi.

Dodaje, że poprzez ingerencję genetyczną możliwe jest zmuszenie roślin do produkcji enzymów, które potrafiłyby przełamać ligninę w jej własnych komórkach. Alternatywą jest genetyczna manipulacja roślinami tak, aby wytwarzały łatwiejsze do przebicia ścianki.

© Portal Spożywczy 2021-01-24 06:59:33