Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Transakcje na rynku spożywczym stanowią 6 proc. handlu światowego

Z ponad 100 najważniejszych przedsiębiorstw w tym sektorze, którego całkowite obroty plasują się na poziomie 1 bln dolarów, około 62 to spółki publiczne, 14 to spółdzielnie, 45 ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, a 29 w Unii Europejskiej. Transakcje na rynku rolno-spożywczym stanowią zaledwie niewielką część całkowitego handlu światowego: obecnie udział ten wynosi 6 proc., podczas gdy ok. 40 lat temu było to 20 proc. - wynika z analizy przygotowanej przez Euler Hermes.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 25-01-2010, 15:27

Największym światowym eksporterem i importerem pozostają Stany Zjednoczone. Ich sytuację charakteryzuje ujemny bilans handlowy w tym sektorze i malejący udział w eksporcie światowym. Udział Unii Europejskiej w światowym eksporcie produktów rolno-spożywczych spadł w ciągu ostatnich dziesięciu lat z 25 proc. do 20 proc.

Wydatki na prace badawczo-rozwojowe odpowiadają bardzo niewielkiemu procentowi produkcji - ok. 0,4 proc. ogółem i 1,2 proc. w Japonii. Jednak udział wydatków na żywność w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych jest bardzo zróżnicowany - mieści się w przedziale od 10 proc. do ponad 75 proc. Wciąż ponad miliard ludzi jest niedożywionych, ale kapitał zainwestowany w kraje rozwijające się w ramach dopłat do rolnictwa i pomocy rozwojowej zmniejszył się z 250 mld dolarów pod koniec lat 90. XX w. do 150 mld dolarów w ostatnich latach.

© Portal Spożywczy 2021-04-17 05:21:55