Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pioneer Pekao Investment Management zwiększył zaangażowanie w Bomi

Zarząd Bomi otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management (PPIM) o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 14,62 proc. całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.


Autor: portalspozywczy.pl/ PAP
Data: 26-01-2010, 10:03

Przed zmianą udziału wyżej wymienione fundusze posiadały 5.671.916 akcji BOMI S.A., stanowiących 14,60 proc. kapitału zakładowego Bomi i były uprawnione do 5.671.916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,60 proc. w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu kupna akcji spółki 18 stycznia 2010 roku wyżej wymienione fundusze posiadały 5.681.916 akcji BOMI S.A., stanowiących 14,62 proc. kapitału zakładowego Emitenta i były uprawniony do 5.681.916 głosów, co stanowiło 14,62 proc. w ogólnej liczbie głosów.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 04:34:27