Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Warunki pogodowe przekładają się na wzrost cen wielu gatunków warzyw

Z danych ZSRIR Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w trzecim tygodniu stycznia (18-24.01) na analizowanych rynkach hurtowych (Bronisze, Lublin, Poznań, Sandomierz, Zielona Góra, Rzeszów) odnotowano podwyżki cen m.in. buraków ćwikłowych i cebuli. W omawianym okresie ceny buraków oscylowały w granicach 0,50-1,00 PLN/kg, natomiast cebuli 0,70-1,13 PLN/kg - informują analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 26-01-2010, 10:19

Ceny cebuli, zarówno hurtowe, jak i targowiskowe, od kilku/kilkunastu tygodni są wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z notowań IERiGŻ z firm eksportujących wynika, że średnie ceny skupu tego warzywa na eksport w grudniu 2009 roku osiągnęły poziom 0,51 PLN/kg wobec 0,39 PLN/kg rok wcześniej (za Rynek rolny, styczeń 2010).

Za wyższe ceny może odpowiadać m.in. niższa ubiegłoroczna produkcja tego warzywa w Europie (jak podaje Fruit and Vegetable Markets, podczas gdy w UE - bez Rumunii i Bułgarii - odnotowano zaledwie 1,6% r/r spadek zbiorów, w Rosji spodziewano się obniżki o 10-15%, natomiast na Ukrainie nawet o 20-25% r/r) oraz utrzymujące się spore zapotrzebowanie na nie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Z danych GUS wynika, że w Polsce zbiory cebuli w 2009 roku wyniosły 708 tys. t, co oznacza 14,5% wzrost w relacji rocznej i 1% wzrost w stosunku do średniej z lat 2001-2005. Z drugiej strony jednak, GUS podaje, że jakość cebuli z ubiegłorocznych zbiorów jest słabsza - niedostatecznie wykształcona łuska prawdopodobnie przyczyni się do obniżenia wartości przechowalniczej tego warzywa.

Niemniej, IERiGŻ prognozuje, że wraz z wyższymi zbiorami w bieżącym sezonie eksport cebuli z naszego kraju istotnie wzrośnie (za Rynek owoców i warzyw, listopad 2009). Oczekuje się, że wolumen sprzedaży zagranicznej zwiększy się o blisko 21% r/r, do poziomu 120 tys. t. Wzrost wartości eksportu nominowanego w euro prawdopodobnie będzie jednak słabszy i wyniesie ok. 12%.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 03:56:45