Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Strategie Grains oczekuje spadku produkcji zbóż w Polsce

Strategie Grains (SG) prognozuje, iż zbiory pszenicy w Polsce w 2010 r. spadną do 9,21 mln t (9,79 mln t w 2009 r.), a średni plon obniży się do 4,06 t/ha (4,17 t/ha w 2009 r.). SG oczekuje również spadku produkcji kukurydzy z 1,74 mln t w 2009 r. do 1,68 mln t, przy ograniczeniu plonów do 6,12 t/ha (6,34 t/ha w 2009 r.). Zbiory jęczmienia przewidywane są w 2010 r. na poziomie 3,71 mln t (z czego 2,86 mln t mają stanowić odmiany jare).


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 26-01-2010, 10:32

Niemniej ceny zbóż w Polsce w 2010 r. będą zależeć przede wszystkim od bilansu popytu i podaży w UE oraz na świecie, jak również kształtowania się kursu złotego. Ponadto dużą niewiadomą pozostaje rola Rosji i Ukrainy na globalnym rynku zbóż w przyszłym sezonie. Jeszcze w drugiej połowie bieżącego sezonu 2009/2010 oczekiwane jest uwolnienie przez rząd rosyjski części zapasów interwencyjnych na rynek globalny, co może wpłynąć na obniżenie cen zbóż.

Jednakże termin realizacji tego działania, jak i siła jego oddziaływania na poziom cen na rynku krajowym i europejskim jest trudna do przewidzenia.

 

© Portal Spożywczy 2021-04-13 10:29:06