Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Powstała Polska Rada Przemysłu Żywnościowego

Sześć znaczących organizacji, skupiających przedsiębiorstwa przemysłu żywnościowego w Polsce: Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności", Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy", Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków", Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie „Polska Wódka" podpisało porozumienie powołujące do życia Polską Radę Przemysłu Żywnościowego - informuje serwis wszystkoohandlu.pl.


Autor: Wszystko o handlu
Data: 01-02-2010, 11:45

Przemysł żywnościowy jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki Polski i UE. Roczne obroty całego sektora przetwórstwa żywności UE wynoszą 836 miliardów euro, w tym w Polsce ok. 35 miliardów euro. Sektor przetwórstwa żywności w UE zatrudnia ok. 3,8 miliona pracowników, w tym w Polsce ok. 0,4 mln osób.

Saldo handlowe produktami żywnościowymi z krajami trzecimi jest dodatnie zarówno dla całej UE jak i w Polsce. Średnio jedna piąta całej produkcji żywności w UE jest eksportowana do krajów trzecich.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa żywnościowe przetwarzają prawie 70% wszystkich produkowanych w UE surowców rolnych, można stwierdzić, że przemysł żywnościowy stanowi filar europejskiej ekonomii i zapewnia dochody milionom obywateli UE.


Biorąc powyższe pod uwagę, Polska Rada Przemysłu Żywnościowego stawia sobie za cel zapewnienie właściwej rangi i miejsca przemysłowi żywnościowemu zarówno na forum krajowym jak i europejskim poprzez: zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami przemysłu żywnościowego w celu zwiększenia efektywności działań prowadzonych na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania, promocji i rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce, Unii Europejskiej i krajach trzecich.

Poza tym nowy organ zamierza zwiększać reprezentatywność przemysłu żywnościowego na forum krajowym poprzez ścisłą współprace na zasadach ciała doradczego z resortami administracji państwowej mającymi wpływ na funkcjonowanie i rozwój przemysłu żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Parlamentu RP.

 

© Portal Spożywczy 2021-04-14 22:08:19