Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Opóźnia się rozpoczęcie budowy Centrum Handlowego Auchan w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua i sieć handlowa Auchan podpisały aneks do umowy dotyczącej budowy Centrum Handlowego Auchan Gliwice. Strony uzgodniły przedłużenie do dnia 28 lutego 2010 r. terminu na przekazanie przez Auchan pisemnego zawiadomienia o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 01-02-2010, 18:43

W zleceniu z września 2009 r. zastrzegano, że nieprzekazanie do 31 stycznia 2010 r. przez Auchan Polska pisemnego zawiadomienia o możliwości rozpoczęcia robót budowlanych będzie równoznaczny z rezygnacją z realizacji robót.

W ramach zlecenia Pol-Aqua wybuduje kompleks handlowy wraz z infrastrukturą oraz przebudowę zewnętrznego układu drogowego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Termin realizacji przedmiotu zlecenia ustalony został na 15 września 2010 r. (zakończenie wszystkich robót na układzie wewnętrznym i zewnętrznym) oraz 5 października 2010 r. (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację).

Wartość kontraktu opiewa na sumę 133 mln zł netto.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 04:14:38