Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny skupu mleka w UE wzrosły

Średnia cena skupu mleka w UE-25 w listopadzie ub.r. wyniosła 27,80 EUR/100 kg, co oznacza 2 proc. wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego. O ile jednak w nowych państwach członkowskich (UE-10) ceny nominowane w euro wzrosły o 7 proc. m/m do 26,96 EUR/100 kg, o tyle w starych (UE-15) odnotowano 1 proc. obniżkę do 28,98 EUR/100 kg - podają analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 02-02-2010, 15:59

Niemniej, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku średnie ceny skupu mleka we Wspólnocie wciąż pozostawały znacząco niższe (o 17 proc.). W przypadku starych państw członkowskich obniżki były jeszcze większe i sięgały przeciętnie 19 proc., w przypadku nowych wyniosły ok. 10 proc.

© Portal Spożywczy 2021-04-12 05:44:30