Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Brazylia: Duże inwestycje w infrastrukturę techniczną w sektorze cukru

Cosan, jeden z największych brazylijskich koncernów produkujących cukier i bioetanol w Brazylii, podpisał porozumienie z firmą America Latina Logistica (ALL) na budowę infrastruktury technicznej i świadczenie usług transportowych. Umowa jest warta 1,2 mld realów brazylijskich (~685 mln USD) i obejmuje budowę peronów przeładunkowych i dworców oraz zakup lokomotyw i wagonów - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAPA/FAMMU na podstawie F. O. Licht
Data: 05-02-2010, 10:29

Nowa sieć transportowa będzie wykorzystywana do transportu produktów Cosan i zostanie zintegrowana z istniejąca infrastrukturą ALL. Cosan prowadzi inwestycję przez spółkę zależną Rumo Logistica.

Cosan jest właściciele dwóch portów i 23 zakładów produkujących cukier i bioetanol. Możliwości przerobowe firmy wynoszą około 60 mln ton trzciny cukrowej.

© Portal Spożywczy 2021-04-17 04:35:44