Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Biopaliwa muszą się rozwijać

Według EBB wypełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw jest kluczowym wyzwaniem dla branży w 2010 roku - informują analitycy BGŻ.


Autor: BGŻ
Data: 09-02-2010, 13:45

Według European Biodiesel Board (EBB) wypełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw stanowi drugie - obok wdrożenia zasad wolnego handlu w wymianie międzynarodowej - kluczowe wyzwanie dla branży w 2010 roku.

W opinii EBB sektor biopaliw realizuje działania zmierzające do osiągnięcia najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju (ang. the highest sustainability standards) w duchu nowej dyrektywy promującej wykorzystanie energii odnawialnej. Przedstawiciele branży uważają, że w interesie bezpieczeństwa prawnego producentów biopaliw pożądane jest wydanie wszechstronnego unijnego przewodnika dotyczącego zrównoważonego rozwoju.

Jest to równie niezbędne, gdyż praktyczne wdrożenie kryteriów obejmuje rzeczywistość gałęzi przemysłu o ugruntowanej technologii oraz funkcjonującej w codziennym łańcuchu produkcji, dystrybucji i zużycia biopaliw. Ich zdaniem wyłącznie spójne wdrożenie wymagań zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym zapewni, że produkcja biopaliw spełniająca te kryteria będzie efektywnie wynagradzana.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 03:57:31