Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS: W 2009 r. eksport spadł o 17,1proc., import - o 26,3 proc.

Deficyt w handlu zagranicznym w 2009 roku wyniósł 8,7 mld euro wobec 26,2 mld euro rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie w czwartek. Eksport w tym okresie spadł o 17,1% w ujęciu rocznym i osiągnął 96,3 mld euro, zaś import zmniejszył się o 26,3% r/r i wyniósł 105,0 mld euro.


Autor: ISB
Data: 11-02-2010, 22:55

GUS podał, że eksport liczony w USD spadł w 2009 r. o 22,2% do 133,6 mld USD, natomiast import odnotował spadek o 30,7% i wyniósł 145,8 mld USD. Deficyt handlowy w tym ujęciu wyniósł 12,2 mld USD wobec 38,6 mld USD rok wcześniej.

"Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 66,3 mld zł (minus 21,3 mld USD, minus 15,3 mld euro), z krajami Europy Środkowo-Wschodniej - minus 14,5 mld zł (minus 4,8 mld USD, minus 3,4 mld euro), dodatnie saldo osiągnięto z krajami rozwiniętymi 43,1 mld zł (13,9 mld USD, 10,0 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 51,2 mld zł (16,5 mld USD, 11,9 mld euro). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 85,4% (w tym UE 79,3%), a w imporcie 68,8% (w tym UE 61,5%)" - podano w komunikacie.

"Udział Niemiec w eksporcie był wyższy niż w 2008 roku o 1,1 pkt i wyniósł 26,1%, a w imporcie niższy o 0,6 pkt i stanowił 22,4%. Dodatnie saldo wyniosło 6,9 mld zł (2,2 mld USD, 1,6 mld euro), w 2008 roku saldo wyniosło minus 12,6 mld zł (minus 5,5 mld USD, minus 3,6 mld euro)" - czytamy dalej.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu odnotowano do Włoch, W. Brytanii, Francji, Niemiec, Niderlandów, Hiszpanii i Republiki Czeskiej, a importu z Republiki Korei i Chin.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 03:58:17