Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd za umożliweniem doradcom podatkowym reklamowania usług

Doradcy podatkowi będą mogli się reklamować, prowadzić działalność gospodarczą oraz sprawy celne i z zakresu egzekucji administracyjnej - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.


Autor: PAP
Data: 16-02-2010, 15:37

Nowe regulacje przygotował resort finansów. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie, zmiany mają wdrożyć do polskiego prawa postanowienia tzw. wspólnotowej dyrektywy usługowej, która ogranicza bariery w podejmowaniu i prowadzeniu działalności usługowej przez doradców podatkowych.

"Zgodnie z nowymi przepisami, zniesiony zostanie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez doradców podatkowych wykonujących ten zawód. Doradca będzie mógł prowadzić taką działalność, jeśli nie będzie ona naruszać zasad etyki zawodowej oraz powodować konfliktu interesu między poszczególnymi rodzajami wykonywanej przez niego działalności" - napisał CIR.

Rządowe służby informacyjne zaznaczyły, że projekt likwiduje również całkowity zakaz reklamy usług z zakresu doradztwa podatkowego. Istotna zmiana dotyczy też ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną przez doradcę działalnością.

"Ustawodawca wprowadza możliwość porównywania umów OC zawieranych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli ubezpieczenie posiadane przez doradcę nie będzie równoważne z ubezpieczeniem zawieranym w innym kraju członkowskim, w którym prowadzi on już działalność usługową, to będzie musiał zawrzeć umowę uzupełniającą ubezpieczenie" - wyjaśniono w komunikacie.

Według CIR regulacją, która istotnie wpłynie na sposób wykonywania doradztwa podatkowego będzie zwiększenie kompetencji doradców. Będą oni mogli prowadzić nie tylko sprawy dotyczące obowiązków podatkowych, ale także celnych i z zakresu egzekucji administracyjnej.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

© Portal Spożywczy 2021-04-13 09:18:54