Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ambra prognozuje w roku obrotowym 09/10 ponad 15 mln zł zysku netto

W drugim półroczu roku obrotowego 2009/2010 Ambra powinna osiągnąć przychody na podobnym poziomie jak w drugim półroczu poprzedniego roku, natomiast na poziomie netto w drugim półroczu Ambra wykaże znów stratę. Za cały 2009/2010 rok wynik netto może wynieść ok. 15 mln zł - mówi prezes Ambry Robert Ogór.


Autor: PAP
Data: 24-02-2010, 22:46

"W tym półroczu będziemy jeszcze mieć stratę netto, ale będzie ona mniejsza niż w drugim półroczu roku 2008/2009. Przychody natomiast w drugim półroczu tego roku powinny być porównywalne rok do roku" - powiedział Ogór.

"Spodziewamy się, że w całym roku zysk netto wzrośnie. Szacujemy, że zysk netto w całym roku obrotowym wyniesie ok. 15 mln zł" - powiedział prezes dziennikarzom po konferencji.

W roku obrotowym 2008/2009 grupa Ambry osiągnęła 531,6 mln zł przychodów brutto oraz 5,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Przychody jednostkowe wyniosły w tym czasie 200,4 mln zł, a zysk netto samej spółki 11,15 mln zł.

W pierwszym półroczu tego roku obrotowego, czyli od początku lipca do końca grudnia 2009 roku, Ambra miała 328,5 mln zł przychodów brutto i 23,4 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom spółki dominującej. Rok wcześniej było to odpowiednio 347,4 mln zł przychodów oraz 22,6 mln zł zysku.

Działalność Ambry charakteryzuje się sezonowością, spółka notuje stratę w drugim półroczu roku obrotowego.

Prezes Ambry poinformował, że w tym roku obrotowym grupa chce osiągnąć zysk netto na rynkach: czeskim i rumuńskim. "W Czechach i na Słowacji spodziewamy się dalszej redukcji kosztów operacyjnych, o 4 mln zł. Oczekujmy pozytywnego wyniku finansowego w całym roku" - powiedział.

"W Rumunii spodziewamy się stabilizacji przychodów w walucie lokalnej, co będzie oznaczało spadek przychodów w złotówkach o około 10 proc., a także redukcji kosztów operacyjnych o ok. 0,8 mln zł. Również tam oczekujemy zakończenia roku obrotowego zyskiem netto" - dodał.

Prezes spółki poinformował, że spadek przychodów całej grupy rok do roku w pierwszym półroczu wynikał głownie ze spadku sprzedaży eksportowej o 4,5 mln zł oraz dalszego spadku, o 3 mln zł, sprzedaży do sieci dyskonotowych w Polsce. Największy wpływ na obniżenie się przychodów miał jednak spadek sprzedaży, o 10,1 mln zł, w Czechach i na Słowacji, związany ze zmianą asortymentu.

"Nastąpiło oczyszczenie portfela z produktów niskorentownych. Widzimy spadek przychodów, jednak za nim kryje się wzrost średniej ceny naszych produktów o około 14 proc." - powiedział Ogór.

Prezes zwrócił uwagę, iż zysk EBIT wzrósł w pierwszym półroczu o 32,4 proc., do 42,1 mln zł, z 31,8 mln zł rok wcześniej. Natomiast zysk netto wzrósł rok do roku o 3,4 proc. "Niewielki wzrost zysku netto niemal w całości spowodowany jest zmianą różnic kursowych" - powiedział Ogór.

© Portal Spożywczy 2021-04-12 08:15:08